Uzyskanie miejsca w domu pomocy społecznej wymaga załatwienia określonych w przepisach formalności, a często także odczekania, w zależności od lokalizacji, określonego czasu na pojawienie się wolnego miejsca w ośrodku. Alternatywą w takiej sytuacji jest wybór prywatnego domu spokojnej starości, w którym formalności są znacznie mniejsze, podobnie jak czas oczekiwania na możliwość skorzystania z tej możliwości.

Wskazania do skorzystania z opcji DPS

Z pomocy w domach pomocy społecznej mogą skorzystać osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne mieszkanie. Taki senior musi mieć całodobową pomoc, dlatego też powinien ją otrzymać w specjalistycznym ośrodku, a decyzja w tym względzie musi być poparta opinią lekarską. W zależności od wieku i stanu zdrowia, są dostępne różne rodzaje ośrodków, w tym chociażby dla osób z chorobami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja

Aby otrzymać miejsce w domu opieki, konieczne jest przede wszystkim złożenie wniosku przez samego seniora lub jego przedstawiciela prawnego. Poza tym, ważne jest również złożenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia i potwierdzającego konieczność przebywania w takim ośrodku. Razem z tą dokumentacją powinno się dostarczyć też oświadczenia dotyczące dochodów osoby starszej, a także jej najbliższych, które potencjalnie będą zobowiązane do ponoszenia części opłat za pobyt, gdyż senior może uiszczać na ten cel maksymalnie 70% wysokości swoich dochodów.

Czas oczekiwania

Złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni, a następnie, po jego zaakceptowaniu, senior zostaje umieszczony na liście osób oczekujących. W zależności od regionu, czas ten jest różny i czasami może trwać nawet kilka miesięcy. W szczególnych przypadkach, przede wszystkim ze względu na trudną sytuację zdrowotną, może zostać zaproponowane również przeniesienie do innej miejscowości.

Inna możliwość – prywatny dom opieki

Zdecydowanie łatwiejszą ścieżkę muszą przejść osoby, które zdecydują się wybrać opcję prywatnego domu spokojnej starości. Wówczas przeważnie oprócz podpisywanej na wstępie umowy nie jest konieczne załatwienie skomplikowanych formalności, a czas oczekiwania może trwać jedynie kilka dni.