Przychodzi często taki moment w życiu seniora, że samodzielna egzystencja jest dla niego trudna, a niekiedy niebezpieczna, dlatego też konieczna staje się wówczas pomoc, którą można otrzymać w domu opieki dla osób starszych. Warto wtedy skorzystać z ośrodka zapewniającego korzyści, na które nie mógłby liczyć we własnym domu.

Osamotnienie seniora

Niekiedy największym problemem nie jest pojawienie się dolegliwości zdrowotnych, lecz brak możliwości rozmowy i kontaktu z drugą osobą ze względu na mieszkanie w samotności czy zabieganie najbliższych członków rodziny. Wówczas wyjściem może być przeniesienie się do domu opieki dla osób starszych, w którym znaleźć można wiele ludzi w podobnym wieku, o zbliżonych przeżyciach i sytuacji życiowej, z którymi można utrzymywać dobre relacje.

Brak możliwości zapewnienia opieki zdrowotnej

W przypadku poważnych dolegliwości, wymagających ciągłej opieki i systematycznych zabiegów, których osoby najbliższe nie są w stanie zapewnić, wyjściem jest skorzystanie z pomocy ośrodka dla osób starszych. W tym miejscu senior będzie mógł liczyć na opiekę lekarską oraz pielęgniarską, a także korzystanie z zabiegów dostosowanych do jego stanu zdrowia i schorzeń, na które cierpi.

Bezpieczeństwo osoby w podeszłym wieku

Niekiedy wydaje się, że bliska nam osoba jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym biorąc pod uwagę brak kłopotów z układem krążeniem czy innych poważnych dolegliwości. Z wiekiem mogą jednak pojawiać się takie problemy, jak demencja czy choroba Alzheimera, które również stanowią spore niebezpieczeństwo dla seniora. Wtedy też należy rozważyć, czy dobrym wyjściem nie będzie pobyt w domu opieki, gdzie taka osoba będzie bezpieczna.

Zbyt małe urozmaicenie codziennych zajęć

Tym, co doskwiera wielu seniorom zamkniętym w czterech ścianach, jest również brak możliwości ciekawego spędzeniaczasu i monotonia każdego dnia – oglądanie telewizji, słuchanie radia oraz inne zajęcia wykonywane z przyzwyczajenia. Tymczasem w domu opieki dla osób starszych przygotowywanych jest dużo więcej atrakcji, które mogą dać rozrywkę, ale też pobudzić do aktywności seniora, biorąc pod uwagę chociażby zajęcia teatralne czy plastyczne.